Mantelzorgmakelaar Kassem
informeert, ondersteunt, regelt en ontlast u als mantelzorger
zodat u de regie behoudt over uw eigen leven
‘Balans is geen staat van zijn, maar ruimte en stilte vinden temidden van de veranderingen’

-Ingspire-

U zorgt voor een ander, vaak uit liefde en soms uit noodzaak.
U zorgt langdurig en vaak ook intensief voor uw naaste.


Als mantelzorger moet u vaak veel regelen. Dit is niet altijd makkelijk doordat de wetgeving ingewikkeld is en de informatie soms gebrekkig.
Vaak moet het regelwerk gebeuren naast de zorg waardoor u overbelast kan raken. De balans tussen de zorg voor uzelf en de ander raakt dan zoek.

Samen bekijken we wat u nodig heeft om op een gezonde manier alle taken op het gebied van zorg, gezin, werk en uw sociale leven, kunt blijven combineren.
Dit doe ik door u tijdelijk te ondersteunen in uw regeltaken en u te informeren over de complexe zorg wet- en regelgeving. Met kennis van de sociale kaart ga ik op zoek naar de kortste route naar het juiste loket. Samen herstellen we de balans en zetten we u weer in uw kracht!

Bij regeltaken kunt u denken aan:

Iamge Passende zorg, ondersteuning en begeleiding zoeken;
Iamge Informeren op het gebied van wet- en regelgeving (WMO, WLZ, ZVW en Jeugdwet);
Iamge Contacten leggen met instanties zoals de gemeente, CIZ, CAK, SVB;
Iamge Het ondersteunen bij en het aanvragen van indicaties WMO, WLZ, ZVW en Jeugdwet
(huishoudelijke ondersteuning, verzorging en verpleging, vervoer etc.);
Iamge Voorbereiden, ondersteunen bij het voeren van gesprekken met instanties;
Iamge Het ondersteunen bij en het aanvragen van een PGB;
Iamge Contacten leggen met zorgaanbieders;
Iamge Hulp bij het opmaken van zorgcontracten;
Iamge Onderzoeken mogelijkheden inzet vervangende mantelzorg (respijtzorg);
Iamge Onderzoeken van financiële regelingen;
Iamge Hulp bij het indienen en opstellen van een klacht / bezwaarschrift;
Iamge Ondersteunen bij het afstemmen van werk en zorg.

Als mantelzorgmakelaar verzorg ik maatwerk
en ga ik op zoek naar de beste passende mogelijkheden voor uw situatie.


Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op.