Mantelzorgmakelaar Kassem
informeert, ondersteunt, regelt en ontlast u als zorgvrager
zodat u de regie behoudt over uw eigen leven

‘Balans is geen staat van zijn, maar ruimte en stilte vinden temidden van de veranderingen’

-Ingspire-

U heeft zorg nodig, thuis of in een instelling en hoopt zolang als mogelijk voor uzelf te zorgen. Soms gaat dat niet meer vanzelf en kost het (meer) moeite om de juiste zorg aan te vragen en geleverd te krijgen.

Door praktisch regelwerk uit handen te nemen, help ik u de regie en de balans in uw eigen leven te krijgen. Dit doe ik door eerst te analyseren wat uw situatie is.

Met actuele en brede kennis van de 4 zorgwetten:
Iamge WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Iamge WLZ (Wet Langdurige Zorg)
Iamge de Jeugdwet
Iamge de Zorgverzekeringswet
ondersteun ik u op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en financiën.

Mijn doel is alle betrokken partijen met elkaar verbinden en passende informatie en ondersteuning bieden, zodat uw zelfredzaamheid versterkt wordt en u de regie behoudt over uw eigen leven.

Bij regeltaken kunt u denken aan:

Iamge Passende zorg, ondersteuning en begeleiding zoeken;
Iamge Informeren op het gebied van wet- en regelgeving (WMO, WLZ, ZVW en Jeugdwet);
Iamge Contacten leggen met instanties zoals de gemeente, CIZ, CAK, SVB;
Iamge Het ondersteunen bij en het aanvragen van indicaties WMO, WLZ, ZVW en Jeugdwet
(huishoudelijke ondersteuning, verzorging en verpleging, vervoer etc.);
Iamge Voorbereiden, ondersteunen bij het voeren van gesprekken met instanties;
Iamge Het ondersteunen bij en het aanvragen van een PGB;
Iamge Contacten leggen met zorgaanbieders;
Iamge Hulp bij het opmaken van zorgcontracten;
Iamge Onderzoeken mogelijkheden inzet vervangende mantelzorg (respijtzorg);
Iamge Onderzoeken van financiële regelingen;
Iamge Hulp bij het indienen en opstellen van een klacht / bezwaarschrift;
Iamge Het in kaart brengen van het sociaal netwerk.

Als onafhankelijk cliëntondersteuner verzorg ik maatwerk en ga ik op zoek naar de beste passende mogelijkheden voor uw situatie.


Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op.