Vergoedingen | Mantelzorgmakelaar Kassem

Door steeds meer partijen wordt het belang van de diensten die door een mantelzorgmakelaar worden geleverd erkend.
De kosten voor een mantelzorgmakelaar kunnen op verschillende manieren vergoed worden.

Zorgverzekering

In veel gevallen wordt mantelzorgondersteuning vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering.

Kijk in uw polis in het aanvullend pakket bij de vergoedingen van 2021 of
klik hier. De mantelzorgmakelaar kan het ook voor u navragen.

Gemeenten

Gemeenten zijn vanuit de WMO (2015) verplicht om onafhankelijke
mantelzorg- en cliëntondersteuning aan te bieden.


Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden en maak uw wensen kenbaar. Als zelfstandig werkende mantelzorgmakelaar ben ik onafhankelijk en kan ik als onafhankelijk mantelzorg- of cliëntondersteuner worden ingezet.

Werkgever

Heeft u een baan?

Steeds meer werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar als er sprake is van een combinatie van mantelzorg en werk.
Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Persoonsgebonden Budget

Met een PGB van de zorgvrager kunt u de mantelzorgmakelaar vergoeden vanuit het vrij besteedbare budget.

Uurtarief

Voor inzet van diensten die niet (meer) worden vergoed door een zorgverzekeraar, gemeente of werkgever, geldt een uurtarief.
Vooraf ontvangt u een offerte met een inschatting van het aantal uren. Op mijn diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Wilt u meer informatie over tarieven en vergoedingen?
Neem dan vrijblijvend contact op om te kijken naar de diverse mogelijkheden.