Mantelzorgmakelaar Kassem
ondersteunt u als werkgever bij het invoeren van
een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Als werkgever streeft u naar een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Gemiddeld combineert 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorgtaken.

Er is dus een grote kans dat binnen uw organisatie mantelzorgers werken.

Zij zorgen onbetaald langdurig en/of intensief voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste.

Mantelzorg hoort bij het leven maar soms kan de druk zo groot zijn dat de productiviteit en effectiviteit van uw medewerker daalt, waardoor het risico op uitval en grijs verzuim toeneemt.

Door verschillende factoren:
Iamge vergrijzing
Iamge meer mensen met een chronische aandoening
Iamge grotere beroep op hulp uit het sociale netwerk en een
Iamge stijgende arbeidsparticipatie
zal het aantal werknemers met zorgtaken in de toekomst alleen maar toenemen.

U kunt als werkgever hier heel makkelijk op anticiperen door in eerste instantie mantelzorg bespreekbaar te maken.

Als mantelzorgmakelaar help ik u graag:

Iamge te inventariseren wie deze mantelzorgers zijn;
Iamge knelpunten en problemen zichtbaar maken
Iamge individuele ondersteuning aan de mantelzorger te bieden (verlofregelingen bekend maken, maatwerkoplossingen aanbieden) en
Iamge te bemiddelen tussen u en uw werkende mantelzorger.

Concreet heeft u dan de eerste stappen richting een mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid gezet en levert het u, als werkgever veel op.

Zo zal het uitval en verzuim beperkt zijn, de kwaliteit van uw werknemer gaat omhoog en u onderscheidt u als werkgever doordat u sociaal en maatschappelijk verantwoord bezig bent. Indien u de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk maakt voor uw werknemers kunt u in aanmerking komen voor de officiële Erkenning "Wij werken mantelzorgvriendelijk"

Online Spreekuur

Direct antwoord op uw vraag via de chatfunctie? Dat kan!

Elke woensdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur ben ik online beschikbaar om uw vragen geheel vrijblijvend en laagdrempelig te beantwoorden.


Of u mantelzorger bent of zelf zorg nodig heeft, of u ondersteuning nodig heeft op het terrein van zorg, wonen, welzijn, werk of financiën of een vraag heeft over uw specifieke situatie, ik denk graag met u mee. U kunt uiteraard ook altijd gebruik maken van de andere contactmogelijkheden.