Werkwijze | Mantelzorgmakelaar Kassem

Bij uw ondersteuning wordt de volgende werkwijze ingezet.
Uw vraag staat altijd centraal.
Samen geven we hier de invulling aan en werken we naar
concrete oplossingen.

Intake

Na een telefonisch vrijblijvend consult waarin we bekijken wat ik voor u kan betekenen, plannen we een persoonlijke afspraak in om uw situatie in kaart te brengen. Ook bestaat de mogelijkheid om de afspraak via videobellen plaats te laat vinden. Waar loopt u tegenaan? Waar heeft u het meeste behoefte aan? Wat moet er nu gedaan worden om de druk van de ketel te halen? Uw vraag staat centraal en u beslist welke regeltaken ik overneem en welke ondersteuning u nodig heeft. U behoudt met andere woorden als mantelzorger/cliënt altijd de regie.

Plan van aanpak

Aan de hand van de intake volgt er in overleg een plan van aanpak met regeltaken. In dit plan van aanpak worden de gemaakte afspraken en de periode waarin deze afspraken plaatsvinden vastgelegd. Deze afspraken ontvangt u vervolgens per mail of per post.

Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen. Ook houden we contact over de voortgang.

Toestemmingsverklaring

Naast de gegevens tijdens de intake kan het zijn dat ik een ondertekende toestemmingsverklaring nodig heb. Hiermee kan ik, namens u, bij de betrokken instanties (CIZ/zorgkantoor/gemeente/etc.) de juiste gegevens opvragen. Uiteraard ga ik vertrouwelijk met uw gegevens om conform de Privacyverklaring .

Lidmaatschap & Bijscholing

Ik ben lid van de Beroepsvereniging van MantelZorgMakelaars (BMZM), lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister. Middels registratie, intervisie en bijscholing houd ik mijn kennis up to date en borg ik de kwaliteit van mijn dienstverlening.