Mantelzorgmakelaar Kassem
ondersteunt u als zorgprofessional
en is de samenwerkingspartner in uw mantelzorgbeleid
Heeft u als huisarts, poh, thuiszorgmedewerker, casemanager dementie, zorg- en welzijnsorganisatie of therapeut de mantelzorger in beeld? Vaak is het zo dat waar een zorgvrager er vaak ook een mantelzorger is.

De ervaringsdeskundigheid die mantelzorgers met zich meebrengen zijn vaak van grote toegevoegde waarde om de zorg rondom de zorgvrager goed in te kleden. Bij deze mantelzorgers ligt overbelasting vaak op de loer.

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen waaronder:
Iamge de vergrijzing en de
Iamge participatiesamenleving
is de druk op de mantelzorgers in de loop der jaren toegenomen.

Als zorgprofessional signaleert u vaak als een van de eerste deze overbelasting. U kunt een waardevolle bijdrage leveren aan de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Het verwijzen van de mantelzorgers naar de juiste instanties kan de mantelzorger een houvast bieden.

Als mantelzorgmakelaar kan ik de mantelzorgers de nodige mantelzorgondersteuning aanbieden.

Een mantelzorgmakelaar is een onafhankelijke dienstverlener gespecialiseerd in cliënt - en mantelzorgondersteuning. Ik ondersteun de mantelzorger op het gebied van regeltaken. Dit doe ik vanuit de verschillende wetgevingen en op allerlei beleidsterreinen (zorg, wonen, welzijn, werk en financiën). De mantelzorgmakelaar is hiermee ontzettend breed inzetbaar en indien nodig werken wij domeinoverstijgend.

Hierbij wil ik benadrukken dat juist daar waar het antwoord op de hulpvraag niet voor de hand liggend is, de inzet van een mantelzorgmakelaar van grote toegevoegde waarde kan zijn. Middels een goede samenwerking met alle zorgprofessionals (sociale wijkteam, 1ste en 2de lijnszorg, jeugdzorg etc) borgen wij de zorg thuis en waken we samen voor ‘de patiënt achter de patiënt’.

Meer informatie of bespreken van samenwerkingsmogelijkheden?
Ik denk graag met u mee.